Rozvoj nadání
a talentu dítěte

Průměrnost není řešení - využijme toho, že nějaký talent má každé dítě.

Přirozená angličtina
s rodilým mluvčím

Čtvrtinu běžné výuky vede v anglickém jazyce rodilý mluvčí.

Maximálně 16 dětí
v jedné třídě

Naši učitelé přistupují ke každému
žákovi individuálně.

Každý je svůj. Erudio také

  • Jsme škola pro děti, které se ptají "PROČ" a nechtějí s tím nikdy přestat.
  • Jsme komunitní centrum, které podporuje dobrovolné zapojení rodin.
  • Žáky vedeme k respektu a odvaze, ke kreativitě, radosti z pohybu i k lásce k přírodě.
  • V dětech podporujeme samostatnost a soběstačnost.
  • Kvalitní základy českého školství obohacujeme moderními inovativními metodami.
  • Nabízíme nadstandardní vybavení, komfortní zázemí a mnoho didaktických pomůcek.
  • O vaše dítě se postaráme i po skončení výuky díky družině a kroužkům až do 17 hodin.
  • Jsme jednou z pilotních škol, která pomocí Hejného metody vyučuje matematiku v angličtině.

V naší škole se pořád něco děje

Průběžně pořádáme akce jak pro naše žáky a jejich rodiče, tak pro předškoláky, kteří přemýšlejí o nástupu k nám do ZŠ Erudio. Bavíme se, hrajeme si a učíme se plno nových věcí. Na našem Facebooku najdete všechny aktuální akce i s programem.

Jak hodnotíme žáky v Erudiu?

Slovní hodnocení je srozumitelnější

Žáky hodnotíme vlastními slovy. Mají větší sílu než čísla.

Dítě se nesmí bát udělat chybu

Chyba je užitečná. Pomáhá k ponaučení a motivuje.

Odměňujeme cestu, ne výsledek

Dítě je důležité ocenit za snahu překonat překážku.

Vítězstvím
je znát sám sebe

Učíme děti umění posoudit vlastní činy a chování.

Poznejte učitele ze základní školy Erudio

Matematika hravě Hejného metodou

Jsme jednou z pilotních škol, která pomocí této přelomové metody, založené na 12 klíčových principech, vyučuje matematiku v angličtině. Poznávat a tvořit jsou přirozené touhy každého dítěte. Učitel proto žáky nechává, aby řešení našli sami a měli tak prostor k objevování. Díky tomu podporuje jejich aktivitu a žáci sami nalézají podstatu věci a logické vztahy. Postupně tak hravou formou objeví celý svět matematiky.

Máme za sebou první úspěchy

Na jaře roku 2019 se naši třeťáci zúčastnili testování SCIO, abychom získali důležitou zpětnou vazbu na úroveň naší výuky. V oblastech matematika, anglický jazyk, člověk a jeho svět a klíčové kompetence patříme mezi 10 % nejlepších škol, v českém jazyce pak mezi 20 % nejlepších škol v republice. Jedna naše žákyně dokonce dosáhla ve SCIO testech vůbec nejlepšího výsledku v Pardubickém kraji.

Na příjemném prostředí nám záleží

ZŠ Erudio zahájila svůj provoz ve školním roce 2016/2017. Už pro následující rok byla připravena nová moderní budova v rozvojové lokalitě Velký Hájek. Tuto školní budovu postavila pro Erudio farmaceutická firma Contipro z Dolní Dobrouče. Děti a pedagogové zde našli ideální útočiště. Právě kvalitní a inspirativní prostředí patří mezi hlavní benefity Erudia.

 

Ředitelka ZŠ Erudio Orlicko
Mgr. Dana Bartlová
+420 770 159 129
dana.bartlova@program-erudio.cz
Konzultační hodiny ve čtvrtek 15:00 - 16:00.
Přihlaste se předem a budete mít jistotu,
že se na vás dostane.

Klub rodičů
Lenka Rozínková
+420 602 605 257
lenka.rozinkova@gmail.com

Hospodářka školy
(Odhlašování obědů)
Bc. Natálie Trnčáková
+420 737 087 402