Rozvoj nadání
a talentu dítěte

Průměrnost není řešení. V Erudiu využíváme, že nějaký talent má každé dítě. Žáky proto vedeme v souladu s jejich zájmy a potenciálem.

Maximálně 16 dětí
v jedné třídě

Jsme základní škola prvního stupně s malými třídami. Díky tomu mohou naši učitelé přistupovat ke každému žákovi individuálně.

Přirozená angličtina
s rodilými mluvčími

Čtvrtinu běžné výuky vedou v anglickém jazyce kvalitní a kvalifikovaní pedagogové z anglicky mluvících zemí.

Podívejte se na náš virtuální Den otevřených dveří!
Představíme vám školu, náš pedagogický tým i atmosféru v naší škole.

Dále můžete níže na této stránce shlédnout prohlídku školy, kterou jsme natočili vloni.

Každý je svůj. Erudio také

  • Kvalitní základy českého školství obohacujeme moderními inovativními metodami.
  • Děti přirozeně objevují logické vztahy díky matematice profesora Hejného.
  • Anglicky se naši žáci učí minimálně 7 hodin týdně.
  • Vztah mezi žákem a učitelem stavíme na partnerství a vzájemném respektu.
  • V dětech podporujeme samostatnost a soběstačnost.
  • Žáky vedeme k odvaze, kreativitě, radosti z pohybu i lásce k přírodě.
  • Jsme komunitní centrum, které podporuje dobrovolné zapojení rodin.

Na prostředí vždy záleží

Jsme otevření a stavíme na partnerských vztazích. Posilujeme silné stránky dítěte, učíme ho objevovat, následovat své tužby, poznávat nové věci a přemýšlet o nich. Učíme klást otázky a připravujeme tak děti na výzvy budoucnosti. Jsme zážitková škola s otevřenými dveřmi, srdcem, hlavou, dlaněmi a komunikací. Využíváme co nejvíce lidského potenciálu, prožitých zkušeností a lidské energie.

Jak to u nás vypadá

V roce 2017 jsme otevřeli novou školní budovu, kterou pro nás postavila farmaceutická firma Contipro z Dolní Dobrouče. Škola je moderní a prostorná. Děti při vyučování používají nejen kmenové třídy, ale i multifunkční sál, odborné učebny, prostory družiny, venkovní učebnu i velkou zahradu. Díky tomu můžeme v Erudiu správně naplňovat aktivity pro poznávání a výuku vést v blocích, projektově a bez hranic.

Družina, ideální místo pro dítě

Ve školní družině nabízíme dětem odpolední odpočinek v příjemném prostředí, pestrou zábavu, možnost kvalitně prožít volný čas a něco se naučit. Všechny zájmové činnosti probíhají podle výchovně vzdělávacího plánu. Kapacita je 30 žáků a při zápise proto upřednostňujeme žáky nižších ročníků. Školní družinu provozujeme ráno od 7:00 a odpoledne až do 17:00 (v pátek do 16:00).

Proč máme školní uniformy

Díky školním uniformám se naši žáci cítí součástí týmu a týmově se proto také chovají. Uniforma v nich pěstuje hrdost na kolektiv i jistou kulturu oblékání. Navíc se na výletech a akcích snadněji poznáme. A dětem to v nich sluší! Uniformu chápeme také jako formu prevence diskriminace, protože se žáci nepředhání v módních trendech a dochází tak k eliminaci nežádoucího srovnávání.
 

Jak hodnotíme žáky v Erudiu?

Slovní hodnocení je srozumitelnější

Žáky hodnotíme vlastními slovy. Mají větší sílu než čísla.

Dítě se nesmí bát udělat chybu

Chyba je užitečná. Pomáhá k ponaučení a motivuje.

Odměňujeme cestu, ne výsledek

Dítě je důležité ocenit za snahu překonat překážku.

Vítězstvím
je znát sám sebe

Učíme děti umění posoudit vlastní činy a chování.

V naší škole
se pořád něco děje

Průběžně pořádáme akce nejen pro naše žáky, ale i pro jejich rodiče, nebo pro předškoláky. Bavíme se, hrajeme si a učíme se plno nových věcí. Na našem Facebooku najdete všechny aktuální akce i s programem.

Máme za sebou cenné úspěchy

Úspěchy Erudia v testování SCIO 2019

SCIO testování v Erudiu

Na jaře roku 2019 se naši třeťáci zúčastnili testování SCIO, abychom získali důležitou zpětnou vazbu na úroveň naší výuky. V oblastech matematika, anglický jazyk, člověk a jeho svět a klíčové kompetence patříme mezi 10 % nejlepších škol, v českém jazyce pak mezi 20 % nejlepších škol v republice. Naše žákyně Aneta Koditková dokonce dosáhla ve SCIO testech vůbec nejlepšího výsledku v Pardubickém kraji.

Seznamte se s našimi pedagogy

ZŠ Erudio Orlicko

Velký Hájek 1554
564 01 Žamberk

+420 775 418 793
skola@program-erudio.cz

IČ: 04789954
bankovní spojení: 273928330/0300
datová schránka: 32r22c6
podatelna: info@program-erudio.cz 

Hospodářka školy
> Odhlašování obědů <
Bc. Natálie Trnčáková
+420 737 087 402

Pověřená ředitelka ZŠ Erudio Orlicko
Ing. Táňa Pavlišová
+420 603 169 216
tana.pavlisova@program-erudio.cz

Konzultační hodiny ve čtvrtek 15:00 - 16:00.
Přihlaste se předem a budete mít jistotu,
že se na vás dostane.