Rozvoj nadání
a talentu dítěte

Průměrnost není řešení - využijme toho, že nějaký talent má každé dítě.

Přirozená angličtina
s rodilým mluvčím

Čtvrtinu běžné výuky vede v anglickém jazyce rodilý mluvčí.

Maximálně 18 dětí
v jedné třídě

Naši učitelé přistupují ke každému
žákovi individuálně.

Každý je svůj. Erudio také

 • Jsme škola pro děti, které se ptají "PROČ" a nechtějí s tím nikdy přestat.
 • Jsme komunitní centrum, které podporuje dobrovolné zapojení rodin.
 • Žáky vedeme k respektu a odvaze, ke kreativitě, radosti z pohybu i k lásce k přírodě.
 • V dětech podporujeme samostatnost a soběstačnost.
 • Kvalitní základy českého školství obohacujeme moderními inovativními metodami.
 • Nabízíme nadstandardní vybavení, komfortní zázemí a velké množství didaktických pomůcek.
 • O vaše dítě se postaráme i po skončení výuky díky družině a kroužkům až do 17 hodin.
Individuální přístup klade zvýšené nároky. V každé třídě je nejvýše 18 dětí, aby měl každý pedagog prostor i na vaše dítě.

Školné se nám však podařilo stlačit do poplatku 3 000 Kč měsíčně (36 000 Kč ročně), přestože zahrnuje také družinu a odpolední kroužky.

Erudio je finančně podporováno českou farmaceutickou společností Contipro z Dolní Dobrouče, jež dlouhodobě pomáhá studentům slavit životní úspěchy díky vzdělávacím programům Institut Contipro a FYBICH.

V rámci programu Erudio doplňuje základní školu ještě dětská skupina pro děti od dvou do šesti let.

"Tvůrcem vzdělání je dítě samotné.
Učitel je mu při tom průvodcem
a rodič vítaným partnerem."

Ivana Andrlová, ředitelka ZŠ Erudio

Jak hodnotíme žáky v Erudiu?

Slovní hodnocení je srozumitelnější

Žáky hodnotíme vlastními slovy. Mají větší sílu než čísla.

Dítě se nesmí bát udělat chybu

Chyba je užitečná. Pomáhá k ponaučení a motivuje.

Odměňujeme cestu, ne výsledek

Dítě je důležité ocenit za snahu překonat překážku.

Zdravá soutěživost přináší výsledky

Odměňování pomocí razítek vyvolává snahu vyniknout.

Systém hodnocení na základní škole Erudio

1. Písemné slovní hodnocení - týdenní plány a vysvědčení

Toto hodnocení je součástí týdenních plánů a závěrečného hodnocení (vysvědčení) a má 3 stupně a 4 hladiny.
Tři stupně úsilí: mimořádné, vyhovující, minimální
Rozlišujeme, zda je žák v období hledání či snažení – některé dítě má svůj cíl a ví, co chce a kam jde, některé se teprve hledá – tyto děti budou více chybovat, více zkoušet.
Zohledňujeme, zda má dítě na danou činnost větší či menší dispozice, individuální zvláštnosti, talent, nadání.
Čtyři hladiny zvládnutí: začínající, nadějný, samostatný, zběhlý
Jaký je vlastní vklad žáka, v jaké je vstupní pozici (indispozice, nálada). Cílem je vědět, že mohu ovlivnit a naučit se, jak na to. Přesto někdy nelze situaci změnit, ale potom přijímám svůj výsledek.

2. Symbolické hodnocení

Denní hodnocení formou razítek: nadšení, snaha, pracovitost

Průběžné hodnocení samolepkami: vytrvalost, nápaditost, spolupráce, zdokonalování, překonávání

3. Ústní hodnocení během hodiny

Průběžné hodnocení učitelem během dne má motivační význam k další práci a jako reflexe pracovního procesu přináší důležitou zpětnou vazbu mezi žákem a učitelem. Důležitou roli hraje vyjadřování pocitů a názorů. Žáci hodnotí také sami sebe a své spolužáky.

4. Speciální hodnocení uzavřeného projektu

Používá se po splnění nějakého uzavřeného celku, projektu, který jde napříč hodnotícím obdobím. Dále takto hodnotíme nadstandardní či mimořádný úkol, který je buď předem plánován, nebo vyplyne ze situace, případně vychází z vlastní aktivity žáka. Může se jednat o výstavy, dramatická představení, inspirativní události, dny otevřených dveří, školní slavnosti apod. Na hodnocení a zpětné vazbě se podílí rodiče, kamarádi i veřejnost. Děti se zúčastňují malých podnikatelských aktivit a učí se jistotě, třídění myšlenek a sdílení informací s veřejností.

5. Tripartitní hodnocení (s rodiči)

Na konci 1. a 3. čtvrtletí probíhá ústní hodnocení, které má podobu tripartitního setkání, které se zúčastní učitel – rodič – žák.Principy hodnocení v Erudiu:

 • Nehodnotit, ale popisovat pocity
 • Práce s chybou
 • Nezávislost na pochvale
 • Práce pro vlastní uspokojení
 • Budování partnerského vztahu a spolupráce s rodiči
Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jeho vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Slovní hodnocení bude použito i pro hodnocení chování žáka. Podle školského zákona 561 Sb., § 51., odst. 2 je slovní hodnocení rovnocenné se zavedeným klasifikačním systémem pomocí známek.

Poznejte učitele ze základní školy Erudio

Mgr. Ivana Andrlová

Mgr. Ivana Andrlová

Ředitelka základní školy Erudio

"Vždy jsem nakukovala se zvědavostí pod pokličku nových a neotřelých metod a učila se respektovat osobnost dítěte. Vždy jsem byla otevřena novým příležitostem, proto jsem si vyzkoušela i vlastní projekty na volné noze. Ve školství mám praxi už 28 let."

Mgr. Lucie Stránská

Mgr. Lucie Stránská

Učitelka základní školy Erudio

"Práce s dětmi je pro mne velkou motivací. Vím totiž, že taková práce má smysl. Vzdělávání má význam nejen pro děti samotné, jejich rodinu a náš region, ale také pro celou naši společnost. Snažím se, aby žáci přijímali vzdělání s dobrou náladou."

Na příjemném prostředí nám záleží

Základní škola Erudio poprvé otevřela svou první třídu v roce 2016 na Masarykově náměstí v Žamberku v budově bývalé Fořtovny na rohu Kostelní ulice. Dětem i učitelům se v nově rekonstruovaném a moderně vybaveném prostředí v centru města velmi líbí, jenže už dnes víme, že se s budoucími pěti třídami do žádné stávající volné budovy v Žamberku nevejdeme. Proto jsme zahájili výstavbu nové školní budovy v lokalitě Velký Hájek!
Zápis do první třídy probíhá v dubnu, stejně jako tomu bývá u ostatních základních škol. Program zápisu vždy obohacujeme o zábavný program, díky němuž si děti i rodiče odnesou ze zápisu spoustu hezkých zážitků.

Od roku 2016 postupně otvíráme každý rok jednu novou první třídu s kapacitou až 18 dětí.

Pokud si nejste jisti, zda je Erudio pro vaše dítě to pravé, přijďte na Den otevřených dveří, kde si budete moci promluvit s pedagogy a zjistit, proč mají naši žáci Erudio tak rádi.

Přesné datum Dne otevřených dveří a Zápisu včas oznámíme!

Erudio
Masarykovo nám. 86
564 01 Žamberk

Kontakt na ředitelku:
+420 723 492 339
ivana.andrlova@program-erudio.cz

Konzultační hodiny:
Probíhají každý čtvrtek 15:00 - 16:00.
Přihlaste se předem a budete mít jistotu,
že se na vás dostane!

Please publish modules in offcanvas position.