Rozvoj nadání
a talentu dítěte

Průměrnost není řešení - využijme toho, že nějaký talent má každé dítě.

Přirozená angličtina
s rodilým mluvčím

Čtvrtinu běžné výuky vede v anglickém jazyce rodilý mluvčí.

Maximálně 16 dětí
v jedné třídě

Naši učitelé přistupují ke každému
žákovi individuálně.

Každý je svůj. Erudio také

  • Jsme škola pro děti, které se ptají "PROČ" a nechtějí s tím nikdy přestat.
  • Jsme komunitní centrum, které podporuje dobrovolné zapojení rodin.
  • Žáky vedeme k respektu a odvaze, ke kreativitě, radosti z pohybu i k lásce k přírodě.
  • V dětech podporujeme samostatnost a soběstačnost.
  • Kvalitní základy českého školství obohacujeme moderními inovativními metodami.
  • Nabízíme nadstandardní vybavení, komfortní zázemí a mnoho didaktických pomůcek.
  • O vaše dítě se postaráme i po skončení výuky díky družině a kroužkům až do 17 hodin.

V naší škole se pořád něco děje

Průběžně pořádáme akce jak pro naše žáky a jejich rodiče, tak pro předškoláky, kteří přemýšlejí o nástupu k nám do ZŠ Erudio. Bavíme se, hrajeme si a učíme se plno nových věcí. Na našem Facebooku najdete všechny aktuální akce i s programem.

Jak hodnotíme žáky v Erudiu?

Slovní hodnocení je srozumitelnější

Žáky hodnotíme vlastními slovy. Mají větší sílu než čísla.

Dítě se nesmí bát udělat chybu

Chyba je užitečná. Pomáhá k ponaučení a motivuje.

Odměňujeme cestu, ne výsledek

Dítě je důležité ocenit za snahu překonat překážku.

Vítězstvím
je znát sám sebe

Učíme děti umění posoudit vlastní činy a chování.

Poznejte učitele ze základní školy Erudio

Kamarádíme se ZŠ speciální v Neratově

Navázali jsme strategické partnerství a spolupráci se Základní školou speciální Neratov, která se orientuje na děti s postižením. Děti se setkávají na společných akcích a tráví spolu několikrát do roka krátkodobé pobyty na škole
v přírodě. Díky tomu se rozvíjejí jejich sociální dovedností.
Děti učíme týmové práci a způsobům, jak spolu co nejlépe vycházet, i když ostatní mají rozdílné vlohy. Chceme je naučit respektovat a kladně hodnotit odlišnosti a schopnosti každého. Praktickou výukou lidské solidarity rozvíjíme pocit sounáležitosti, což je pozitivní pro celou společnost.

Matematika hravě Hejného metodou

Jsme jednou z pilotních škol, která pomocí této přelomové metody, založené na 12 klíčových principech, vyučuje matematiku v angličtině. Poznávat a tvořit jsou přirozené touhy každého dítěte. Učitel proto žáky nechává, aby řešení našli sami a měli tak prostor k objevování. Díky tomu podporuje jejich aktivitu a žáci sami nalézají podstatu věci a logické vztahy. Postupně tak hravou formou objeví celý svět matematiky.

Na příjemném prostředí nám záleží

ZŠ Erudio zahájila svůj provoz ve školním roce 2016/2017. Už pro následující rok byla připravena nová moderní budova v rozvojové lokalitě Velký Hájek. Tuto školní budovu postavila pro Erudio farmaceutická firma Contipro z Dolní Dobrouče. Děti a pedagogové zde našli ideální útočiště. Právě kvalitní a inspirativní prostředí patří mezi hlavní benefity Erudia.

 

Erudio
Velký Hájek 1554
564 01 Žamberk

Pedagogický personál

+420 775 418 793

Odhlašování obědů

+420 737 087 402

Konzultační hodiny:
Probíhají každý čtvrtek 15:00 - 16:00.
Přihlaste se předem a budete mít jistotu,
že se na vás dostane.

Zobrazit informace o školném a zápisu

 

 

Ředitelka ZŠ Erudio Orlicko
- Mgr. Dana Bartlová

+420 770 159 129
dana.bartlova@program-erudio.cz

 

Klub rodičů
- Lenka Rozínková

+420 602 605 257
lenka.rozinkova@gmail.com