Rozvoj nadání
a talentu dítěte

Průměrnost není řešení. V Erudiu využíváme, že nějaký talent má každé dítě. Žáky proto vedeme v souladu s jejich zájmy a potenciálem.

Maximálně 16 dětí
v jedné třídě

Jsme základní škola prvního stupně s malými třídami. Díky tomu mohou naši učitelé přistupovat ke každému žákovi individuálně.

Přirozená angličtina
s rodilými mluvčími

Čtvrtinu běžné výuky vedou v anglickém jazyce kvalitní a kvalifikovaní pedagogové z anglicky mluvících zemí.

Každý je svůj. Erudio také

 • Kvalitní základy českého školství obohacujeme moderními inovativními metodami.
 • Děti přirozeně objevují logické vztahy díky matematice profesora Hejného.
 • Anglicky se naši žáci učí minimálně 7 hodin týdně.
 • Vztah mezi žákem a učitelem stavíme na partnerství a vzájemném respektu.
 • V dětech podporujeme samostatnost a soběstačnost.
 • Žáky vedeme k odvaze, kreativitě, radosti z pohybu i lásce k přírodě.
 • Jsme komunitní centrum, které podporuje dobrovolné zapojení rodin.

Na prostředí vždy záleží

Jsme otevření a stavíme na partnerských vztazích. Posilujeme silné stránky dítěte, učíme ho objevovat, následovat své tužby, poznávat nové věci a přemýšlet o nich. Učíme klást otázky a připravujeme tak děti na výzvy budoucnosti. Jsme zážitková škola s otevřenými dveřmi, srdcem, hlavou, dlaněmi a komunikací. Využíváme co nejvíce lidského potenciálu, prožitých zkušeností a lidské energie.

Jak to u nás vypadá

V roce 2017 jsme otevřeli novou školní budovu, kterou pro nás postavila farmaceutická firma Contipro z Dolní Dobrouče. Škola je moderní a prostorná. Děti při vyučování používají nejen kmenové třídy, ale i multifunkční sál, odborné učebny, prostory družiny, venkovní učebnu i velkou zahradu. Díky tomu můžeme v Erudiu správně naplňovat aktivity pro poznávání a výuku vést v blocích, projektově a bez hranic.

Družina, ideální místo pro dítě

Ve školní družině nabízíme dětem odpolední odpočinek v příjemném prostředí, pestrou zábavu, možnost kvalitně prožít volný čas a něco se naučit. Všechny zájmové činnosti probíhají podle výchovně vzdělávacího plánu. Kapacita je 30 žáků a při zápise proto upřednostňujeme žáky nižších ročníků. Školní družinu provozujeme ráno od 7:00 a odpoledne až do 17:00 (v pátek do 16:00).

Proč máme školní uniformy

Díky školním uniformám se naši žáci cítí součástí týmu a týmově se proto také chovají. Uniforma v nich pěstuje hrdost na kolektiv i jistou kulturu oblékání. Navíc se na výletech a akcích snadněji poznáme. A dětem to v nich sluší! Uniformu chápeme také jako formu prevence diskriminace, protože se žáci nepředhání v módních trendech a dochází tak k eliminaci nežádoucího srovnávání.
 

Jak hodnotíme žáky v Erudiu?

Slovní hodnocení je srozumitelnější

Žáky hodnotíme vlastními slovy. Mají větší sílu než čísla.

Dítě se nesmí bát udělat chybu

Chyba je užitečná. Pomáhá k ponaučení a motivuje.

Odměňujeme cestu, ne výsledek

Dítě je důležité ocenit za snahu překonat překážku.

Vítězstvím
je znát sám sebe

Učíme děti umění posoudit vlastní činy a chování.

V naší škole
se pořád něco děje

Průběžně pořádáme akce nejen pro naše žáky, ale i pro jejich rodiče, nebo pro předškoláky. Bavíme se, hrajeme si a učíme se plno nových věcí. Na našem Facebooku najdete všechny aktuální akce i s programem.

Máme za sebou cenné úspěchy

Úspěchy Erudia v testování SCIO 2019

SCIO testování v Erudiu

Na jaře roku 2019 se naši třeťáci zúčastnili testování SCIO, abychom získali důležitou zpětnou vazbu na úroveň naší výuky. V oblastech matematika, anglický jazyk, člověk a jeho svět a klíčové kompetence patříme mezi 10 % nejlepších škol, v českém jazyce pak mezi 20 % nejlepších škol v republice. Naše žákyně Aneta Koditková dokonce dosáhla ve SCIO testech vůbec nejlepšího výsledku v Pardubickém kraji.

Jak se stát žákem ZŠ Erudio

Dodatečné zapsání a Setkání

Poznejte naši školu, učitele a žáky! Zveme všechny budoucí prvňáčky (i ty nezapsané!) a jejich rodiče na zábavné odpoledne 14. července v 15:30. Na tomto setkání se budoucí prvňáčci seznámí s naší školou, aby pro ně nebyla v září neznámá. Zapsat se do 1. třídy lze i dodatečně, i když je dítě zapsané jinam!

Elektronický zápis do 1. třídy

V období od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 budeme v ZŠ Erudio přijímat žádosti o přijetí k povinné školní docházce zcela v souladu s pravidly MŠMT. Stáhněte si následující instrukce, jak dítě správně zapsat ke školní docházce, a také samotnou Žádost o přijetí.

Školné

Individuální přístup klade zvýšené nároky. Školné se nám však podařilo stlačit do poplatku 3 000 Kč měsíčně (36 000 Kč ročně), přestože zahrnuje také družinu a odpolední kroužky.

Klub pro předškoláčky Erudio

Každým rokem otvíráme na naší škole Klub pro předškoláčky, kde se mohou vaše děti seznámit se školním prostředím a zábavnou formou pod vedením pedagogů rozvíjet dovednosti potřebné pro zvládnutí požadavků školy. Pro rodiče jsme připraveni poskytnout základní odpovědi na otázky spojené se školní docházkou. Kapacita našeho Klubu předškoláků je 15 žáčků.

Naše škola roste.
Hledáme nové kolegy

Pracujete rád/a s dětmi a umíte je zaujmout? Neztrácíte dobrou náladu, je na vás spoleh a pracujete týmově? Jste otevřen/a novým vzdělávacím směrům a přístupům? Splňujete zákonné požadavky na pedagogické vzdělání pro učitele 1. stupně ZŠ? Kontaktujte nás a zjistěte více o aktuálních volných pracovních pozicích.

Práci nabízíme i nepedagogickým pracovníkům a přivítáme také stážisty, kteří by u nás chtěli načerpat cenné zkušenosti z praxe.

Učitelům nabízíme:

 1. Třídy s nízkým počtem žáků
 2. Zapálený a inspirativní tým kolegů
 3. Nadstandardní ohodnocení i pro začínající učitele
 4. Mobilní tarif pro volání zdarma
 5. Podpora osobního růstu
 6. A hlavně nadšené děti, které se do školy těší

 

Volejte nebo pište ředitelce Daně Bartlové na +420 770 159 129

ZŠ Erudio Orlicko

Velký Hájek 1554
564 01 Žamberk

+420 775 418 793
mail-skola@program-erudio.cz

IČ: 04789954
bankovní spojení: 273928330/0300
datová schránka: 32r22c6
podatelna: info@program-erudio.cz 

Hospodářka školy
> Odhlašování obědů <
Bc. Natálie Trnčáková
+420 737 087 402

Ředitelka ZŠ Erudio Orlicko
Mgr. Dana Bartlová
+420 770 159 129
dana.bartlova@program-erudio.cz

Konzultační hodiny ve čtvrtek 15:00 - 16:00.
Přihlaste se předem a budete mít jistotu,
že se na vás dostane.

Klub rodičů
Lenka Rozínková

+420 602 605 257
lenka.rozinkova@gmail.com