Rozvoj nadání
a talentu dítěte

Průměrnost není řešení. V Erudiu využíváme, že nějaký talent má každé dítě. Žáky proto vedeme v souladu s jejich zájmy a potenciálem.

Maximálně 14 dětí
v jedné třídě

Jsme základní škola prvního stupně s malými třídami. Díky tomu mohou naši učitelé přistupovat ke každému žákovi individuálně.

Přirozená angličtina
s rodilými mluvčími

Čtvrtinu běžné výuky vedou v anglickém jazyce kvalitní a kvalifikovaní pedagogové z anglicky mluvících zemí.

Každý je svůj. Erudio také

  • Kvalitní základy českého školství obohacujeme moderními inovativními metodami.
  • Děti přirozeně objevují logické vztahy díky matematice profesora Hejného.
  • Anglicky se naši žáci učí minimálně 7 hodin týdně.
  • Vztah mezi žákem a učitelem stavíme na partnerství a vzájemném respektu.
  • V dětech podporujeme samostatnost a soběstačnost.
  • Žáky vedeme k odvaze, kreativitě, radosti z pohybu i lásce k přírodě.
  • Jsme komunitní centrum, které podporuje dobrovolné zapojení rodin.

Na prostředí vždy záleží

Jsme otevření a stavíme na partnerských vztazích. Posilujeme silné stránky dítěte, učíme ho objevovat, následovat své tužby, poznávat nové věci a přemýšlet o nich. Učíme klást otázky a připravujeme tak děti na výzvy budoucnosti. Jsme zážitková škola s otevřenými dveřmi, srdcem, hlavou, dlaněmi a komunikací. Využíváme co nejvíce lidského potenciálu, prožitých zkušeností a lidské energie.

Jak to u nás vypadá

V roce 2017 jsme otevřeli novou školní budovu, kterou pro nás postavila farmaceutická firma Contipro z Dolní Dobrouče. Škola je moderní a prostorná. Děti při vyučování používají nejen kmenové třídy, ale i multifunkční sál, odborné učebny, prostory družiny, venkovní učebnu i velkou zahradu. Díky tomu můžeme v Erudiu správně naplňovat aktivity pro poznávání a výuku vést v blocích, projektově a bez hranic.

Družina, ideální místo pro dítě

Ve školní družině nabízíme dětem odpolední odpočinek v příjemném prostředí, pestrou zábavu, možnost kvalitně prožít volný čas a něco se naučit. Všechny zájmové činnosti probíhají podle výchovně vzdělávacího plánu. Kapacita je 30 žáků a při zápise proto upřednostňujeme žáky nižších ročníků. Školní družinu provozujeme ráno od 7:00 a odpoledne až do 17:00 (v pátek do 16:00).

Proč máme školní uniformy

Díky školním uniformám se naši žáci cítí součástí týmu a týmově se proto také chovají. Uniforma v nich pěstuje hrdost na kolektiv i jistou kulturu oblékání. Navíc se na výletech a akcích snadněji poznáme. A dětem to v nich sluší! Uniformu chápeme také jako formu prevence diskriminace, protože se žáci nepředhání v módních trendech a dochází tak k eliminaci nežádoucího srovnávání.
 

Jak hodnotíme žáky v Erudiu?

Slovní hodnocení je srozumitelnější

Žáky hodnotíme vlastními slovy. Mají větší sílu než čísla.

Dítě se nesmí bát udělat chybu

Chyba je užitečná. Pomáhá k ponaučení a motivuje.

Odměňujeme cestu, ne výsledek

Dítě je důležité ocenit za snahu překonat překážku.

Vítězstvím
je znát sám sebe

Učíme děti umění posoudit vlastní činy a chování.

V naší škole
se pořád něco děje

Průběžně pořádáme akce nejen pro naše žáky, ale i pro jejich rodiče, nebo pro předškoláky. Bavíme se, hrajeme si a učíme se plno nových věcí. Na našem Facebooku najdete všechny aktuální akce i s programem.

Máme za sebou cenné úspěchy

Nejdeme cestou drilu a přetěžování žáků, ale stavíme na individuálním přístupu ke každému žákovi. Když se šikovný pedagog stará o méně dětí, než bývá v českém školství obvyklé, umí lépe najít jejich osobní přednosti a lépe je motivovat. Výsledky tohoto přístupu se objevují brzy. Naši žáci běžně bodují v různých soutěžích, olympiádách i srovnávacích testech. Když člověka něco baví, hned mu to jde lépe!

Špičkové výsledky SCIO testů v roce 2024

V národních srovnávacích SCIO testech (v oblastech matematika, český jazyk, anglický jazyk, člověk a jeho svět a obecné studijní předpoklady) dosáhla ve školním roce 2024 ZŠ Erudio tradičně vysoké úrovně. Špičkové celkové výsledky nás zařadily mezi 5 % nejlépe hodnocených základních škol v České republice. Někteří naši žáci se v celostátním měřítku dokonce umístili na přeních místech úspěšných řešitelů.

certifikát

 

Jak se stát žákem ZŠ Erudio

Zápis do první třídy

Zápis do 1. třídy je výjimečnou chvílí v životě vašeho dítěte i ve vašem vlastním. Po příchodu provedeme vás a vaše dítě po naší škole. Pro děti budou připraveny úkoly, které ověří, zda je dítě zralé k zápisu do první třídy. Ředitelka s vámi povede krátký pohovor, vyplní přihlášku a informuje vás o dalším postupu. Budete mít možnost využít služeb fotografa a získat tak pěknou památku na tento slavný den. Termín zápisu: středa 10. 4. 2024 od 13 do 18 hodin.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří připravujeme každoročně v únoru, abyste mohli poznat naši školu, pedagogy a žáky. Rodiče i jejich děti čeká komentovaná prohlídka s vedením a také možnost zúčastnit se výuky spolu s žáky. Přesný termín se dozvíte na podzim.

Klubík pro předškoláky

Každým rokem otvíráme na naší škole Klub pro předškoláčky, kde se mohou vaše děti seznámit se školním prostředím a zábavnou formou pod vedením pedagogů rozvíjet dovednosti potřebné pro zvládnutí požadavků školy. Pro rodiče jsme připraveni poskytnout základní odpovědi na otázky spojené se školní docházkou. Kapacita našeho Klubu předškoláků je 15 žáčků.

Během deseti setkání v ZŠ Erudio si budoucí prvňáčci zkusí výuku ve třídě, setkají se s rodilou mluvčí angličtiny, vyzkouší si práci v ateliéru i cvičení v tělocvičně. Ve čtvrtek 1. 2. 2024 od 15:00 do 15:45 se uskuteční první setkání předškoláků. Následující termíny: 8. 2., 15. 2., 22. 2., 29. 2., 7. 3., 21. 3., 28. 3., 4. 4., 11. 4.

V případě zájmu o Klub pro předškoláky kontaktuje paní učitelku budoucích prvňáčků na e-mailu denisa.stejskalova@program-erudio.cz

Seznamte se s našimi pedagogy

ZŠ Erudio Orlicko

Velký Hájek 1554
564 01 Žamberk

+420 731 459 725
skola@program-erudio.cz

IČ: 04789954
bankovní spojení: 273928330/0300
datová schránka: 3zr22c6
podatelna: info@program-erudio.cz 

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

Ředitelka ZŠ Erudio Orlicko
Ing. Táňa Pavlišová
+420 603 169 216
tana.pavlisova@program-erudio.cz

 

Hospodářka školy
Iveta Kalousová
+420 731 459 725
Iveta.Kalousova@program-erudio.cz

 

Vychovatelka v družině
Simona Brychtová
+420 735 893 835
Simona.Brychtova@progam-erudio.cz

 

Obědy
Monika Lukešová
+420 728 922 090
V případě akutní potřeby možnost odhlášení přes SMS do 7:00.